Ba th* sinh đoạt giải cao nhất của cuộc thi ch*nh thức trở nên khuân mặt đại diện độc quyền cho Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Mobile, dự v*o các sự kiện, chương trình do nh* phát h*nh tổ chức. Đây l* game online nh*p v*i thứ ba m* Vinagame ký hợp đồng độc quyền phát h*nh tại Việt Nam với công ty KingSoft của Trung Quốc, sau hai game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 1 v* Phong Thần. tỉ dụ như thông báo về y tế thì Bộ Y tế quản lý, thông báo về văn hóa thì Bộ Văn hóa - thông báo quản lý. Có nguồn thông tin ước lượng trị giá của VNG đạt mức 1 tỷ USD.
Xem thêm nội dung ngữ b*i viết lách liên quan: auto vltk mobile